Privatlivspolitik
Dataansvarlig:
Iportalen ApS
Sdr. Jernbanevej 4C
3400 Hillerød
CVR nr.: 31163110
Denne politik om indsamling og behandling af personoplysninger og anvendelse af cookies (herefter ”Politikken”) beskriver, hvordan iportalen ApS, CVR-nr. 31163110, (herefter ”os”, ”vi” eller ”vores”) som dataansvarlig og databehandler indsamler og behandler personoplysninger om dig som kunde, bruger eller som medarbejder hos en af vores kunder, når du besøger og bruger iportalen (herefter ”Produktet”). Når du anvender vores Produkt og afgiver dine personoplysninger til os, accepterer du, at denne Politik finder anvendelse.
DE INDSAMLEDE OPLYSNINGER
Vi indsamler oplysninger om dig i forbindelse med etablering af kundeforhold, herunder ved abonnement på nyhedsbrev. Oplysningerne indsamler vi for at kunne løse vores opgaver optimalt og sende nyhedsbreve til vores kunder om opdateringer, nyheder og service. Når du bruger vores Produkt, indsamler og behandler vi personoplysninger om dig for at kunne levere Produktet korrekt til vores kunder. Alle oplysninger indtastet i vores Produkt varetages af vores kunde.
COOKIES
Når du bruger vores Produkt, indsamler vi oplysninger om dig ved brug af cookies. iportalen benytter Google Analytics, der via cookies indsamler oplysninger med henblik på at generere statistik over brugernes besøg på iportalen. iportalen bruger desuden cookies fra Google Analytics for at kunne optimere brugervenligheden og funktionaliteten i vores Produkt. Vi bruger Google Analytics for at kunne forbedre Produktet og give dig den bedste brugeroplevelse. I forbindelse med brugen af cookies, kan din IP adresse blive indsamlet og behandlet af Google Analytics. iportalen vil alene modtage indsamlede data og statistik i anonymiseret form til trafikmåling.
VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER
Vi videregiver ikke dine oplysninger til tredjepart. Ved fakturering videregives dog kundeoplysninger (generelle data) til vores moderselskab Teamaktiv cvr. 28714882 (databehandler), som har ansvaret for iportalens bogholderi. Vores databehandler behandler kun dine personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.
PERIODE FOR OPBEVARING
Vi opbevarer dine data så længe de har et relevant formål for os.
VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER
Vi videregiver ikke dine oplysninger til tredjepart. Ved fakturering videregives dog kundeoplysninger (generelle data) til vores moderselskab Teamaktiv cvr. 28714882 (databehandler), som har ansvaret for iportalens bogholderi. Vores databehandler behandler kun dine personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.
Kundedata
Vi beholder kundedata så længe, der er et bestående kundeforhold. Vi beholder dog dine personoplysninger i det omfang, at lovgivningen kræver det, som det eksempelvis er tilfældet med bogføringsdata omfattet af bogføringsloven.
Oplysninger om brugerne
Vi opbevarer dine oplysninger, så længe du bruger Produktet. Når du ikke længere har tilknytning til Kunden (institution), slettes dit login automatisk og dine oplysninger anonymiseres efter 6 måneder.
DINE RETTIGHEDER
Du har ret til at anmode om indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Du er berettiget til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget samt til i bl.a. følgende tilfælde at få personoplysninger om dig selv slettet; hvis personoplysningerne ikke længere er nødvendige til at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden vis behandlet, hvis du har gjort indsigelser mod behandlingen, hvis personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt, eller hvis personoplysningerne skal slettes for at overholde en retlig forpligtelse i medfør af lovgivningen. Du kan opnå begrænsning af behandling af dine afgivne personoplysninger. Du er tillige berettiget til at anmode om og modtage personoplysninger om dig selv, som du har givet til iportalen (dataportabilitet). Du er desuden berettiget til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger. Hvis vi har indhentet dit samtykke til en del af vores behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke, hvorefter personoplysningerne indsamlet på baggrund af dit samtykke vil blive slettet. Henvendelse om dine rettigheder kan ske til iportalen via den nedenfor angivne postadresse eller e-mailadresse. Hvis du ønsker at klage over iportalens behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00
Mail: dt@datatilsynet.dk
www.datatilsynet.dk
Hvis du har yderligere spørgsmål til, hvilke oplysninger iportalen har registreret om dig via vores Produkt, og hvordan de bliver behandlet, skal du rette skriftlig henvendelse til:
Iportalen ApS
Sdr. Jernbanevej 4C
3400 Hillerød
mrk. "Privacy"
Henvendelse kan tillige ske til info@iportalen.dk
ÆNDRINGER I DENNE POLITIK
Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre denne Politik. Gør vi det, retter vi datoen for “sidst opdateret” nederst på siden.
Dette er version 1, sidst opdateret den 7. maj 2018.
Med venlig hilsen
Iportalen ApS