Generelt
nem måde at holde styr på børnenes fravær
Informationsdeling og kommunikation med forældre gøres lettere med iportalen. Personalet vil kunne bruge mindre tid på især telefonopkald og udveksling af praktiske informationer med forældrene, når de henter børnene. Desuden kan personalet nemt sende påmindelser og information til alle eller til udvalgte forældre via sms eller mail. Det giver mere tid til nærvær med børnene og styrkelse af relationen til forældre og børn.
Stamkort
få udfyldt stamkort for børnene
iportalen gør det let at få udfyldt stamkort for børnene. Forældrene udfylder vaccinationsskemaer og aftaleskemaer hjemmefra. Har en forælder ikke udfyldt barnets stamkort, modtager de automatisk en påmindelse om, at de skal udfylde eller opdatere stamkortet. Det giver personalet overblik, og sikrer at aftaler overholdes. Det giver tryghed for både forældre og personale. Personalet kan undgå at skulle gå og huske på aftaler, der er indgået med de enkelte forældre. Ved hjælp af lyd og tekstbesked, bliver personalet påmindet, når et barn skal til en aktivitet, skal sendes hjem eller noget helt tredje.
Feriemelding
Få et godt overblik over hvor mange, der holder ferie
Få et godt overblik over hvor mange, der holder ferie, så ressourcer og aktiviteter bedre kan planlægges. Forældrene kan melde ferie hjemmefra, og personalet kan løbende se, hvor mange der har ferie og hvor mange, der kommer. iportalen sender automatisk e-mails og sms-beskeder til de forældre, som mangler at melde ferie.
Færre telefonopkald
mindsker antallet af telefonopkald
iportalen mindsker antallet af telefonopkald i løbet dagen. Forældre melder sygdom, fridage og ferie via iportalen. Og systemet husker selv, hvis et barn har fridag, så I slipper for gule sedler. Hareskov Fritidshjem er fx gået fra 40 opkald om dagen ned til 3.
Billedgalleri
forældre et bedre indblik i børnenes dagligdag i institutionen
iportalens billedgalleri giver forældre et bedre indblik i børnenes dagligdag i institutionen. Forældre kan se billeder fra udflugter og arrangementer. At forældrene kan se billeder fra det daglige arbejde i institutionen kan være med til at skabe forståelse omkring det pædagogiske arbejde og dermed indblik og tryghed for forældrene.
Opslagstavle
Opslagstavlen kan tjekkes, når det passer ind i hverdagen
Forældrene har altid nem adgang til opslagstavlen, aktivitetskalenderen og de andre forældres kontaktdetaljer. Opslagstavlen kan tjekkes, når det passer ind i hverdagen. Ved at forældrene har online adgang til ugeplaner mm., har de bedre mulighed for at forberede deres barn på dagens aktiviteter og dermed være med til at skabe trygge rammer for barnet.
Arrangementer
arrangementet vises som et opslag på opslagstavlen i Iportalen
Det er let at oprette begivenheder og arrangementer i iportalen. Begivenheden eller arrangementet vises som et opslag på opslagstavlen i iportalen, så forældrene bliver opmærksomme på det, da det er det første de møder, når de logger ind på iportalen.
Betalingsmodul
forældre kan betale for aktiviteter og arrangementer online
Der er mulighed for at tilknytte betalingsmodul til iportalen, så forældre kan betale for aktiviteter og arrangementer online, og personalet dermed undgår administration af tilmeldinger og betalinger. Forældre slipper for bøvlet med at skulle sørge for kontanter ved tilmelding.
Sikkerhed
kun forældre og pædagoger med tilknytning til institutionen har adgang til systemet
Vi prioriterer sikkerheden i iportalen højt. Blandt andet er al trafik krypteret vha. SSL forbindelser, og der kræves brugernavn og adgangskode, så kun forældre og pædagoger med tilknytning til institutionen har adgang til systemet.
App
mobil app - overblik over barnets dag – hvad der er sket og hvad der er planlagt for resten af dagen
iportalen app giver lynhurtigt et overblik over barnets dag – hvad der er sket og hvad der er planlagt for resten af dagen. Du kan let og hurtigt at sende beskeder og melde syg og ferie og du har adgang til de billeder, som institutionen har lagt op af dit barns gruppe.